TICCO SYSTEM d.o.o.

Reč je o malom porodičnom preduzeću koje se bavi proizvodnjom procesne opreme koja pokriva potrebe malih i srednjih preduzeća iz oblasti proizvodnje farmaceutskih proizvoda, kozmetičkih proizvoda i pojedinih prehrambenih proizvoda. U zadnje vreme veoma intenzivno smo prisutni kao proizvođači i isporučioci opreme i mašina u proizvodnjama jestivog ulja na bazi semena suncokreta.

Neki od naših proizvoda u primeni

Proizvodnja melema i kozmetičkih sredstava – pakovanje

Visokoefikasni nazubljeni (disolver) mešač

Doboš za pranje i sterilizaciju ambalaže

Doboš za oblaganje slatkim prevlakama zrnastih plodova

Centrifugalna ljuštilica za ljuštenje suncokreta u fabrikama jestivog ulja – kapacitet 6000 kg/čas

Pneumatska ljuštilica za ljuštenje konzumnog suncokreta – kapacitet 240 kg/čas

Proizvodnja lekovitih i kozmetičkih sredstava – homogenizator

Homogenizator – otvoren položaj

Homogenizator V=800 l za proizvodnju lekovitih i kozmetičkih sredstava

Prenosna farmaceutska posuda

Pneumatska ljuštilica konzumnog suncokreta – kapacitet 120 kg/čas

Firma „TICCO SYSTEM“ ima u proizvodnom programu proizvodnju i drugih nepomenutih mašina i hemijskih aparata kao i projektovanje kompletnih linija za proizvodnju oljuštenog konzumnog suncokreta i preradu istog u finalni proizvod po sistemu „ključ u ruke“.
Najveći deo mašina i aparata rezultat su vlastitog istraživanja i razvoja a baziraju se na vlastitim inovacijama i patentnim rešenjima.

Takođe u zajednici sa firmom „PETKUS BALKAN“ iz Zrenjanina nudimo projektovanje i izvođenje po sistemu“ključ u ruke“ kompletnih ljuštiona za fabrike ulja kapaciteta po zahtevu investitora.

Detaljnije o našim proizvodima